Indeks English versionEnglish version

Projekt konstrukcyjny - prosty interfejs szeregowy dla Casio FX-8000G

Przedstawione urządzenie umożliwia transfer danych pomiędzy kalkulatorem FX-8000G i komputerem PC za pomocą portu szeregowego. Nie jest kompatybilne z oryginalną przystawką FA-80.

Ustawienia portu szeregowego

Hardware

Schemat interfejsu dla portu RS232. Może tylko przesyłać dane do kalkulatora.

schemat interfejsu RS232

Schemat interfejsu dla poziomów logicznych 5V. W celu podłączenia do portu RS232 lub USB wymagany jest dodatkowy konwerter zbudowany np. na układzie MAX232 (RS232) lub FT232R (USB).

schemat interfejsu dla poziomów logicznych 5V

Software

Programy przesyłające dane napisane zostały w języku asembler. Metoda wpisywania i uruchamiania programów maszynowych na kalkulatorze FX-8000G opisana jest na osobnej stronie.

Ładowanie danych do FX-8000G

Program odczytuje dane z portu szeregowego do pamięci edytora plików. Transmisja zostaje zakończona wciśnięciem klawisza DEL lub gdy wystąpił błąd.

Kod binarny

 2→S
 Hex
 60B78A40:Prog 0
 C00041C7:Prog 0
 7C600F99:Prog 0
 4802C300:Prog 0
 C0847114:Prog 0
 49F9822C:Prog 0
 82087C5A:Prog 0
 FA41081A:Prog 0
 0BF10174:Prog 0
 5B085EF1:Prog 0
 0FF9820C:Prog 0
 82082B82:Prog 0
 01FE00FA:Prog 0
 FA03F101:Prog 0
 745B088C:Prog 0
 000BF101:Prog 0
 745B25F9:Prog 0
 822C8208:Prog 0
 7C5AFA70:Prog 0
 B1880000:Prog 0

Tekst źródłowy

Fragmenty kodu, które zawierają w komentarzu liczbę taktów, muszą być wykonane w ściśle określonym czasie. Nie powinny być one modyfikowane w sposób, który by wpływał na czas wykonania.

    ORG   &H5AE8

BEGIN: CAL   &HB78A     ;"LOAD executing"
    LDW   IX,&HC000
    LDW   IY,&HC77C
    CAL   &H0F99     ;zapełnienie pamięci RAM od adresu IX do IY wartością &HFF
    ADW   IX,2      ;IX = &HC77D
    PST   IE,&H00     ;zablokowanie przerwań
    PST   KO,&H84     ;wybrane wyjście portu klawiatury KO9
; czekanie na bit startu
LOOP1: JMP   K,&H1449    ;10 taktów, "Break" gdy wciśnięty klawisz DEL
; powinno zająć ok. 1.5*379 taktów od tego miejsca do BIT1
    GST   R2,IF      ;8 taktów
    TAN   R2,&H08     ;10 taktów
    JMP   Z,LOOP1     ;10 taktów
; został wykryty bit startu
    LDW   IY,&H081A    ;10 taktów, R121 = licznik bitów, R57 = opóźnienie
; pętla odbierająca bity, powinna zająć 379 taktów stąd do STORE
LOOP2:
DEL2:  SB   R57,1      ;10 taktów
    JMP   NZ,DEL2     ;10 taktów
    LD   R57,15     ;10 taktów, opóźnienie
; powinno zająć 379 taktów od tego miejsca do STOP1
BIT1:  GST   R2,IF      ;8 taktów
    AN   R2,&H08     ;10 taktów
    TSB   R2,1      ;10 taktów, odbierany bit bit -> Carry
    ROD   R0       ;8 taktów, R0 = odbierany bajt
    NOP           ;6 taktów
    NOP           ;6 taktów
; następny bit
    SB   R121,1     ;10 taktów
    JMP   NZ,LOOP2    ;10 taktów
; zapis odebranego bajtu do pamieci
STORE: ST   -(IX),R0    ;16 taktów
DEL3:  SB   R57,1      ;10 taktów
    JMP   NZ,DEL3     ;10 taktów
; sprawdzenie obecności bitu stopu
STOP1: GST   R2,IF
    TAN   R2,&H08
    JMP   Z,LOOP1     ;następny bajt, gdy nie wystąpił błąd ramki
    JMP   &HB188     ;"I/O error"

Zapis danych z FX-8000G

Program wysyła przez port szeregowy zawartość pamięci RAM. Transmisja może zostać przerwana klawiszem DEL.

Kod binarny

 2→S
 Hex
 60B77B40:Prog 0
 C000C300:Prog 0
 C0847114:Prog 0
 495E8203:Prog 0
 A801FC81:Prog 0
 405F8B90:Prog 0
 0B830174:Prog 0
 5B00FE02:Prog 0
 FE01775B:Prog 0
 12C10070:Prog 0
 5AFDC101:Prog 0
 745AFD23:Prog 0
 F0E0775A:Prog 0
 F2701449:Prog 0

Tekst źródłowy

    ORG   &H5AE8

BEGIN: CAL   &HB77B     ;"SAVE executing"
    LDW   IX,&HC000
    PST   IE,&H00     ;zablokowanie przerwań
    PST   KO,&H84     ;wybrane wyjście portu klawiatury KO9
; pętla wysyłająca bajty
LOOP1: JMP   K,&H1449    ;"Break" gdy wciśnięty klawisz DEL
    LD   R2,&H03     ;2 bity stopu
    LD   R1,(IX)+
    BIUM  R1..R2     ;bit startu
; pętla wysyłająca bity, powinna zająć 379 taktów (=910000kHz/2400baud)
LOOP2: LDM   R3..R4,16    ;14 taktów, zapis do R4 tylko dla nabicia taktów
DEL:  SB   R3,1      ;10 taktów
    JMP   NZ,DEL     ;10 taktów
; w tym momencie bit Carry jest skasowany
    ROD   R2       ;8 taktów
    ROD   R1       ;8 taktów, wysyłany bit -> Carry
    JMP   C,ONE      ;10 taktów
    PST   IF,&H00     ;8 taktów
    JMP   LOOP2      ;10 taktów, następny bit
ONE:  PST   IF,&H01
    JMP   NZ,LOOP2    ;następny bit
; następny bajt
    TSB   R120,&HE0    ;koniec pamięci RAM?
    JMP   C,LOOP1     ;następny bajt jeżeli nie
    JMP   &H1449     ;"Break"