Indeks English versionEnglish version

Emulator kalkulatora FX-7500G

Program wymaga komputera PC z systemem Windows.

Pliki do ściągnięcia

Wersja programu 05, ostatnie uaktualnienie 2014/03/02

plikfx7500es.zip - teksty źródłowe programu w Delphi, rozmiar pliku: 68kB

plikfx7500em.zip - skompilowana wersja programu, rozmiar pliku: 222kB
Sposób użycia: rozpakować pliki do pustego katalogu a następnie uruchomić program fx7500g.exe

plikfc1000em.zip - zestaw plików zamieniających emulator kalkulatora naukowego FX-7500G w emulator kalkulatora finansowego FC-1000, rozmiar: 26kB
Sposób użycia: Zastąpić pliki face.bmp, rom1.bin, keymap.dat w katalogu w którym został zainstalowany program.

downloadfx7500el.zip - wersja dla środowiska Lazarus (wypróbowana pod Ubuntu Linux oraz Windows), rozmiar pliku: 62kB

Zrzuty ekranu

Zrzut ekranu emulatora FX-7500G

Okno debugera emulatora FX-7500G

Wskazówki dotyczące użytkowania

Wbudowany debuger

Panel deasemblera

Panel edytora binarnego

Panel rejestrów

Panel rejestrów głównych (main register file)

Sterowanie programem

Plik fx7500g.ini

Niektóre parametry emulatora można dostosować do indywidualnych potrzeb modyfikując plik fx7500g.ini za pomocą dowolnego edytora tekstowego.
Opis zawartości tego pliku:

OscFreq=2000
Ta wartość definiuje częstotliwość zegara emulowanego procesora.
SelfTest=0
Ta wartość definiuje czas trwania zwarcia styków TEST na płytce drukowanej od momentu startu aplikacji (jednostką czasu jest ok. 30-60ms). Dla normalnej pracy należy wpisać wartość 0. Dla uruchomienia wbudowanej procedury diagnostycznej zalecana jest wartość 20.

Odinstalowanie

W celu usunięcia emulatora wystarczy skasować podkatalog w którym został zainstalowany. Program nie dokonuje w systemie żadnych zmian poza swoim podkatalogiem.

Podziękowania