Skróty i oznaczenia stosowane w odbiornikach samochodowych

AF
funkcja systemu RDS, patrz AF
AM
Amplitude Modulation - zakres radiowy fal średnich lub długich, krótkich.
AMS
Auto Music Search - wyszukiwanie początków nagrań na taśmie magnetofonowej.
ARI
Auto Radio Information - system identyfikacji komunikatów drogowych i innych informacji dla kierowców nadawanych w programach radiowych UKF. Pozwala na odsłuch komunukatów również w czasie odtwarzania taśmy. Radio samo wyszukuje stację nadającą komunikaty, jeżeli nie może jej znaleźć, ostrzega sygnałem dźwiękowym. Obecnie wychodzi z użycia, jest zastępowany przez podobną usługę systemu RDS.
AS
Auto-Store - automatyczne wyszukiwanie i programowanie stacji radiowych.
ASU
Automatische Störunterdrückung - automatyczne tłumienie zakłóceń na zakresie UKF. Zmniejsza wpływ zakłóceń elektrycznych powstających w samochodzie.
Aux
wybór zewnętrznego źródła sygnału, np. odtwarzacza CD lub walkmana.
Balance
balans, reguluje proporcję dżwięku między lewym i prawym głośnikiem.
Band
wybór zakresu fal odbiornika radiowego.
Bass
reulacja tonów niskich.
BLS
Blank Skip - szybkie przewijanie nienagranych fragmentów taśmy.
BSM
patrz AS
CATS
patrz CODE
CD
odtwarzanie płyty CD.
CMS
Cassette Music Search - patrz AMS
CODE
Ochrona przed kradzieżą, przeważnie czterocyfrowy kod.
CPS
patrz AMS
Cr
taśma chromowa o lepszej jakości dźwięku niż żelazowa.
CT
Clock Time - zegar.
Diversity
System zapewniający optymalną jakość odbioru radiowego, mogą być następujące rodzaje:
DK
Durchsagekennung - patrz TP
DNR
Dynamic Noise Reduction - rzadziej stosowany system redukcji szumów przy odtwarzaniu taśmy.
DolbyDolby logo
najskuteczniejszy system redukcji szumów taśmy. Działa poprawnie tylko dla taśm nagranych w systemie Dolby.
DSC
Direct Software Control - programowanie parametrów odbiornika, np. koloru wyświetlacza.
DX
duża czułość automatycznego wyszukiwania stacji nadawczych, wybiera również słabe, odległe sygnały.
EON
funkcja systemu RDS, patrz EON
Fader
reguluje proporcję dżwięku między przednimi i tylnymi głośnikami.
Fe
taśma żelazowa, najtańsza i najpopularniejsza.
FF
Fast Forward - przewijanie taśmy do przodu.
FIX
występuje w radioodtwarzaczach firmy Becker, wyłącza system Diversity, tryb pracy zalecany przy słabszych warunkach odbioru.
FM
Frequency Modulation - zakres radiowy UKF.
FR
Fast Rewind - przewijanie taśmy do tyłu.
Geo
regulacja balansu i fadera.
K, KW
zakres fal krótkich.
Keycard
ochrona przed kradzieżą za pomocą karty kodowej.
L, LW
zakres fal długich.
LD
patrz Loudness
LO, LOC, Local
mała czułość automatycznego wyszukiwania stacji nadawczych, akceptuje tylko silne, miejscowe sygnały.
Loudness
korekcja fizjologiczna dźwięku, podnosi poziom niskich i wysokich tonów przy małej sile dźwięku.
M, MW
zakres fal średnich.
Man, Manual
ręczne wyszukiwanie stacji nadawczych.
Mode
przełączanie czułości wyszukiwania stacji, trybu wyszukiwania ręcznego lub automatycznego, mono-stereo.
M/S
funkcja systemu RDS, patrz M/S
MTL
Metal - taśma metalowa, nadroższa i o najwyższej jakości dźwięku.
PI
dotyczy systemu RDS, patrz PI
Play
włączanie odtwarzania taśmy.
Prog
Program - zmiana kierunku przesuwu taśmy w magnetofonie kasetowym.
PS
przegląd zaprogramowanych stacji radiowych. Również funkcja systemu RDS, patrz PS.
PTY
funkcja systemu RDS, patrz PTY
Quickout
możliwość wyciągania radia z samochodu w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.
RDSRDS logo
Radio Data System - system przesyłania dodatkowych informacji cyfrowych na zakresie UKF, aktualnie oferuje m.in. następujące usługi:
RM
Radio Monitor - podczas przewijania kasety odtwarzacz przełącza się automatycznie na odbiór radiowy
RT
funkcja systemu RDS, patrz RT
Scan
dla magnetofonu patrz AMS, w radiu na chwilę włącza wszystkie znalezione stacje.
SDK
patrz ARI
Search, Seek
automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych.
SK
Senderkennung - patrz TP
Source
przełączanie źródła sygnału.
SRC
patrz Source
SW
zakres fal krótkich.
TA
Traffic Announcement - sygnał systemu ARI lub RDS wysyłany przez stację radiową w czasie nadawania komunikatu drogowego. Jeżeli odbiornik radiowy został ustawiony na odbiór takich komunikatów, to automatycznie zatrzyma na chwilę kasetę magnetofonową lub płytę CD i przełączy się na odbiór tego komunikatu.
TIM
Traffic Information Memory - system zapamiętujący komunikaty drogowe w systemie ARI lub RDS z ostatnich kilku godzin.
TP
Traffic Program - sygnał systemu ARI lub RDS identyfikujący stacje nadające komunikaty drogowe i inne informacje dla kierowców.
Tone
regulacja barwy tonu.
Treble
regulacja tonów wysokich.
TS
Travel Store - bank pamięci na zakresie UKF przeznaczony do zapamiętania lokalnych stacji w czasie podróży. Dłuższe przyciśnięcie tego klawisza powoduje automatyczne zapamiętanie znalezionych stacji.
TU, Tuner
przełączenie na odbiornik radiowy.
Volume
regulacja siły głosu.
VF
Verkehrsfunk - patrz ARI
./../m
przełączanie czułości automatycznego wyszukiwania stacji lub wyszukiwanie ręczne.
 

Oznaczenia wyprowadzeń głośników

LF
Left Front - głośnik lewy przedni
LR
Left Rear - głośnik lewy tylny
RF
Right Front - głośnik prawy przedni
RR
Right Rear - głośnik prawy tylny

Data ostatniej modyfikacji: 31 grudzien 2009

powrótPowrót do strony głównej firmy Pi-Si Elektronik